Εφαρμογές
& Λύσεις
Kelyfos:  Η Ολοκληρωμένη Λύση!
Το KELYFOS είναι το μοναδικό Ολοκληρωένο Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης για υφιστάμενα και νεοαναγειρόμενα κτίρια. Πρόκειται για αποτέλεσμα συνεργασίας των κορυφαίων εταιριών στο χώρο της δόμησης RAVAGO HELLAS, Dow, Isomat, Alumil και Calpal.

Το KELYFOS είναι πιστοποιημένο σύστημα από τον ΕΟΤΑ (αριθμός πιστοποίησης ΕΤΑ-11/0387) και υπερκαλύπτει έως και 12 φορές την προδιαγραφή ETAG 2004. Με την εφαρμογή του ολοκληρωμένου συστήματος KELYFOS επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας για θέρμανση και ψύξη έως και 58%.