Εφαρμογές
& Λύσεις
Kelyfos Wall:  Εξωτερική Θερμομόνωση Τοιχοποιίας
Το Kelyfos Wall είναι σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης και ανακαίνισης κτιρίων για τοιχοποιία και πιλοτή που εφαρμόζεται σε υφιστάμενες και νεοαναγειρόμενες κατασκευές.

Τα βασικά επιμέρους προϊόντα που απαρτίζουν το Kelyfos Wall είναι τα ακόλουθα:
  1. Ινοπλισμένη ρητινούχα κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης Kelyfos Bond της εταιρίας ISOMAT.
  2. Θερμομονωτικές πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης (XPS) Xenergy IB-SL ή Styrofoam IB-SL της εταιρίας DOW.
  3. Βύσματα στερέωσης των θερμομονωτικών πλακών της εταιρίας RAVAGO HELLAS
  4. Υαλόπλεγμα Kelyfos της RAVAGO HELLAS.
  5. Ρητινούχοι σοβάδες τσιμεντοειδούς βάσης Kelyfos Finish-C, ακρυλικοί παστώδεις σοβάδες Kelyfos Finish-A και σιλικονούχοι παστώδεις σοβάδες Kelyfos Finish-S της εταιρείας ISOMAT, οι οποίοι διατίθενται σε διάφορες αποχρώσεις και σε δύο εκδόσεις:

  6. Fine: Για τη διαμόρφωση λείας τελικής επιφάνειας.
    Decor: Για τη διαμόρφωση αδρής-διακοσμητικής επιφάνειας.
Επιπλέον, το Kelyfos Wall διαθέτει πλήθος ειδικών εξαρτημάτων όπως: οδηγοί στήριξης θερμομονωτικών πλακών, βίδες οδηγών στήριξης, ειδικά τεμάχια εξηλασμένης πολυστερίνης εξωτερικών γωνιών και δομικών ανοιγμάτων, γωνιόκρανα, κ.ά.